Començarem les obres aquest 2021!

La Raval som el primer projecte d’habitatge cooperatiu urbà de la Catalunya Central. Vam néixer de la fusió entre l’Associació Barri Bell, Can60 i Espai de Vida. Vam firmar la cessió d’ús del solar el l’abril de 2019 i recentment hem engegat el projecte executiu arquitectònic on s’inclou demanar el permís d’obres. Per tant, preveiem iniciar la construcció de l’edifici durant l’estiu d’aquest any.

Actualment, la cooperativa es compon de 13 Unitats Efectives de Convivència formades per 16 infants i 22 adults entre els 2 i 73 anys d’edat. Encara hi ha alguns habitatges lliures i, per tant, cerquem persones interessades en venir a viure-hi, persones que vulguin participar fent-se sòcies col·laboradores, avaladors socials o fent una aportació econòmica.

Disseny sostenible i eficiència energètica

El disseny de l’immoble s’ha fet de manera conjunta a partir d’assemblees i tallers on han participat tots els socis per tal de confeccionar un espai que s’adapti a les necessitats diverses de les Unitats Efectives de Convivència (famílies que hi viurem) i que doni importància a les parts comunes de la finca. La sostenibilitat, la durabilitat dels materials i l’eficiència energètica de l’edifici són pilars fonamentals del projecte dissenyat per La Col, cooperativa d’arquitectes que ja ha dissenyat altres habitatges cooperatius com La Borda, al barri de Sants de Barcelona. Juntament amb La Dinamo i La Ciutat invisible aquestes entitats ens acompanyen assessorant-nos sobre arquitectura i gestió.

Espais privats i espais comuns

L’edifici estarà format per 18 habitatges de diverses mides i tenen la possibilitat d’afegir o treure estances tenint en compte que les Unitats Efectives de Convivència poden ser canviants al llarg dels anys. Els pisos oscil·len entre els 45 m2 i els 76 m2. Per altra banda, hi haurà uns espais comunitaris que tenen l’objectiu d’afavorir els vincles entre els veïns de La Raval i facilitar l’ajuda mútua que antigament cobria la família extensa. Així doncs, a la primera planta hi haurà una cuina-menjador d’ús comunitari, també es disposarà d’una petita habitació de convidats on poder acollir familiars, amics, persones interessades en conèixer el projecte de convivència, estudiants no residents a Manresa, etc. A la segona planta hi haurà una sala d’estudi, de lectura, de meditació, de calma i a la planta cinquena una bugaderia comunitària i una terrassa.

A més, l’edifici disposarà un local d’uns 100 m2 a la planta baixa d’ús intern i obert al barri amb diversos usos i objectius: acompanyament a les famílies amb infants, espai d’ús per als joves del barri i indret de reflexió, suport i debat col·lectiu per a adults i sèniors. En aquest sentit La Raval té com a pilar fonamental del projecte la dinamització del Barri Vell de Manresa i s’obre a la ciutadania a través d’aquest espai, que és un llindar entre l’espai públic i el privat.

Ni teu ni meu: nostre!

La Raval va signar amb l’Ajuntament de Manresa un contracte de cessió d’ús del solar per 75 anys prorrogables. Per tant, els cooperativistes podem viure a La Raval durant el temps que ho vulguem sense poder llogar ni vendre cap dels habitatges ja que els pisos son de la cooperativa i, per tant, no hi ha possibilitat d’especular. Aquest model permet generar habitatge assequible, oferint estabilitat i flexibilitat a la vegada que possibilita generar comunitat i optimitzar serveis amb la creació d’espais comuns.

El grup de sòcies és heterogeni en edat, origen, professió i, també, en les diferents realitats econòmiques: hi ha un 60% dels habitatges que son de Protecció Oficial i un 40% és habitatge lliure. El finançament de l’edifici es farà mitjançant una aportació inicial de les sòcies i un crèdit a la banca ètica que les sòcies retornaran mes a mes. Actualment cerquem nous socis que hi vulguin venir a viure, avaladors socials i socis col·laboradors que vulguin formar part del projecte.