El cor de La Raval – Ens estrenem!

Estem molt contents de comunicar-vos que hem iniciat una col·laboració quinzenal amb el diari Nació Manresa on publicarem articles d’opinió com a col·lectiu que ens permetran explicar-nos i anar al cor del projecte.

Us compartim la primera publicació a continuació:

La Raval: Cooperativa d’Habitatge Generacional a Manresa

Raval: de l’àrab, rabád. barri extramurs…

A les fortaleses musulmanes existien nuclis urbans autogestionats, sense la pressió dels governs de la ciutat. Els seus habitants, coneguts com a “rabadis”, construïen cases per protegir-se del desemparament de ser d’extramurs”

La cooperativa d’habitatges La Raval SCCL es constitueix el 5 de maig de 2018 amb l’objectiu de crear un espai de cohabitatge generacional urbà a la ciutat de Manresa. La voluntat és construir una comunitat cooperativa i solidària, centrada en les persones i en les seves relacions amb la finalitat de poder cuidar i ser cuidades; i amb la voluntat, també, d’implicar l’administració en la creació de nous models d’accés a un habitatge digne per part de la ciutadania organitzada i poder generar així alternatives que difereixen de l’individualisme i l’aïllament social imperant.

Aquesta iniciativa neix de l’Associació Barri Bell, constituïda el gener de 2017, una associació formada per ciutadanes d’orígens, edats i realitats heterogènies, representant totes les etapes de la vida, per fer realitat un projecte d’habitatge cooperatiu generacional urbà en cessió d’ús, en concret, al barri antic de Manresa. Amb la motivació de participar activament en la revitalització del barri, algunes rabadis saben que no estan soles en aquest repte, i que tindran el suport del barri perquè l’estimen i formen part del veïnatge actiu i crític.

La idea bàsica del cohabitatge és posar en pràctica una nova manera d’accedir a l’habitatge més digne, generant una comunitat de cara endins, compartint uns espais de vida relacionals i comunitaris, sense renunciar a l’espai privat i posant al centre de tot les cures, que han de ser la base del model de convivència generacional que imaginen, cures que pensen en totes les franges d’edat, i cures que, lluny de quedar-se portes endins, s’obriran al barri i seran una resposta a les necessitats de l’entorn que ens acollirà.

Esperant que aquesta idea que es presenta no sigui un fet puntual, com passa en altres ciutats, a La Raval es pensa en replicar-se i en crear una xarxa que, poc a poc, permetrà anar canviant les opcions d’accés a l’habitatge.