Qui som?

La Cooperativa d’habitatges La Raval amb seu a la ciutat de Manresa és un projecte que té com a principis la vida comunitària i l’habitatge com a bé d’ús. Està format per un grup de persones heterogeni d’edats compreses entre els 2 i els 72 anys de vida que vol viure i conviure al barri antic de la ciutat tot establint aliances amb entitats del territori.

La Raval aposta per un model de convivència i un grau de comunitat alt, amb uns espais privats i uns espais comunitaris, per un model de cures, criança i suport mutu, per un model de mobilitat sostenible, i per un model de finançament ètic. Ni teu, ni meu: Nostre.

La intercooperació i aliances amb altres entitats relacionades amb l’habitatge cooperatiu ens ha d’ajudar en la difusió i la replicabilitat del projecte.