La RAVAL, a per la finca del carrer Hospital

L’ajuntament de Manresa va publicar el passat 17 d’octubre de 2018, les bases per poder accedir, a través de concurs públic, a l’adjudicació del contracte que consisteix en la cessió de superfície sobre una finca urbana situada al carrer Hospital. La COOPERATIVA LA RAVAL, en data de 16 de gener de 2019, ha presentat tota la documentació demanada a les bases per tal d’aconseguir el contracte de cessió de superfície.