La Raval concursa a ·Germinador Social”

La Raval participa al concurs El Germinador Social. Concurs impulsat per Som Energia i Coop57  que pretén estimular la creació de nous projectes que generin models innovadors d’iniciatives socials, energia renovable i eficiència energètica en el marc de l’Economia Social i Solidària, i que tenen com a objectiu la transició energètica.

 

Les dimensions del projecte de La Raval són tals que seran imprescindibles aportacions econòmiques vàries (aportacions individuals, crèdits, micro- mecenatges, subvencions, premis, etc.) per assolir el finançament. En el cas que ens ocupa (eficiència energètica, sostenibilitat, aprofitament…) L’aportació d’aquest premi la podríem  destinar a:

– La vegetació necessària com element  regulador de la humitat, que aporta una bona qualitat a l’aire  a més del confort visual que genera.

– La coberta del pati (sistema passiu), que s’aprofita com artefacte i esmorteïdor climàtic

– La caldera de biomassa.

Enllaç a vídeo presentat al concurs