Luque

Una vivència personal i familiar enriquidora, un projecte de vida per cuidar-nos. compartir, aprendre i créixer.

Amb l’energia per fer-nos saber que una altra manera de viure és possible.