Fer-me sòcia col·laboradora

100,00

Categoria:

Ser sòcia col·laboradora significa formar part del projecte, assistir a una assemblea anual, participar dels actes oberts i rebre la informació general dels socis. Implica una aportació econòmica única de 100€.