Projecte Singulars: oferta de treball

Oferta de treball
Denominació – Coordinador/a de projectes
Contracte: temporal, 6 mesos i 20h. setmanals.
Perfil: Cerquem una persona dinàmica amb certa experiència en la gestió de projectes, en la preparació de documentació de projectes per optar a subvencions i ajuts, amb coneixements i participació en cooperatives, amb il·lusió i ganes de treballar per les iniciatives d’economia social i solidària.
Tasques:

 • Organitzar, elaborar la documentació de projectes i de sol·licitud de subvencions.
 • Gestionar permisos i llicències.
 • Coordinació amb el Consell Rector de l’entitat contractant.
 • Participar, si escau, en les sessions de treball del Consell Rector i en les sessions de treball amb els diferents agents (Ajuntament de Manresa, La Dinamo Fundació, La Ciutat Invisible, La Col, Coop57, ICF, o qualsevol altra entitat que estableixi una relació amb La Raval).
 • Elaborar documents per debatre en les sessions del Consell Rector.
 • Actualitzar el llibre de registre de sòcies, moviments comptables i realitzar compres i pagaments d’acord amb les instruccions de la Comissió Econòmica de l’entitat.
 • Elaborar una memòria descriptiva de les accions que desenvolupa l’entitat.
 • Recollir elements documentals i evidències de les activitats que realitza la cooperativa.

Requisits:

 • Coneixements de gestió econòmica i comptable, a valorar l’específica en entitats d’ESS.
 • Experiència en la gestió de projectes, sol·licitar ajuts i subvencions dins i fora de l’estat.
 • Bon nivell de català.
 • Dominar programes d’ofimàtica. Aplicacions i formularis de gestió online.
 • Disponibilitat per assistir a reunions en vespre i/o cap de setmana.

Procediment:
Durant el mes de març es realitzaran entrevistes si es considera necessari per seleccionar la persona que reuneixi el perfil més afí a les finalitats del projecte de La Raval. Es concretarà una trobada amb dues sòcies de l’entitat per ampliar la informació de l’experiència laboral i personal.
La incorporació es preveu durant el mes d’abril. Amb data màxima de finalització del contracte el 31 d’octubre de 2020.
Les persones interessades heu d’enviar el Currículum Vitae a laraval@laraval.cat abans del 29 de febrer.