La cooperativa d’habitatge La Raval estarà composta per un total de 18 Unitats Efectives de Convivència (UEC), així com un seguit de UEC’s expectants en cas de marxa d’alguna de les UEC’s habitants, a més de les socies col·laboradores i avaladores socials.

Actualment, la composició heterogènia i intergeneracional  del grup és una de les fortaleses del nostre projecte de vida comunitària. Estem convençudes que un model de vida que aposti clarament pel suport mutu intergeneracional és clau per millorar la nostra qualitat de vida.