Júlia
Felip
Rakel: tribu i ecosímia
Rosa: alegria i economia del comú
Luque
Om, Cai i Lau
Campru
Núria, Litus, Laia i Gina
Conxita i Saüc: donar i rebre
Isabel
Maria, Aran, Dídac i Júlia
Noe i Carlos
Noguer
Maria
Aran
Dídac
Júlia
Toni