Júlia
Felip
Rakel: tribu i ecosímia
Rosa: alegria i economia del comú
Isabel: transformació i compromís
Quim
Luque
Om, Cai i Lau
Campru
Jordi: comunitat i compromís
Conxita i Saüc: donar i rebre
Maria: cooperem, tenim-nos cura
Joan: cohabitatge generacional i compartir
Maria, Aran, Dídac i Júlia
Noe i Carlos
Noguer
Maria
Aran
Dídac
Júlia
Berta
Sira
Toni
Núria, Litus, Laia i Gina