Fons econòmics de suport mutu

El nostre grup també reflecteix la heterogeneïtat i transversalitat de la societat així com en les diverses realitats econòmiques que s’hi poden trobar. L’edifici de la Raval consta d’un 66% d’habitatges de protecció oficial i un 33% d’habitatge lliure. 

El projecte de la Raval està sent finançat amb l’ajut de la banca ètica, els avals socials, les subvencions públiques i l’economia que poguem generar com a grup totes juntes per transformar la nostra realitat creant alternatives viables. 

Creiem en la necessitat d’explorar processos econòmics alternatius i l’aportació inicial de capital a la cooperativa ha de ser assumible per totes les unitats de convivència del projecte. Aquesta aportació en conjunt suposa el 20% del capital necessari per portar a terme el projecte. Per arribar a aquesta xifra s’han portat a terme altres fórmules i buscat vies alternatives com aportacions de capital d’aquelles unitats amb més capacitat econòmica, donar suport al projecte a través de fer-se soci col·laborador o sent avaladors socials per part de persones afins als ideals del nostre projecte de vida.