Fons econòmics de suport mutu

Heterogeneïtat i transversalitat també en les diferents realitats econòmiques del nostre grup: projecte 50% HPO, 50% habitatge lliure.

Comptar amb l’ajut de la banca ètica, els avals socials, les subvencions públiques i l’economia que poguem generar com a grup per transformar l’ecoNOmia en ecoSImia.

L’aportació inicial de capital a la cooperativa ha de ser assumible per totes les UEC del projecte. La resta de capital necessari, suposem que un 20%, per aconsegir el crèdit bancari ha d’arribar trobant altres fòrmules, ja sigui a través de capital aportat a la cooperativa de les UEC amb més capacitat econòmica, com de possibles socis col.laboradors i afins als ideals del nostre projecte de vida comunitària. Cal explorar processos econòmics alternatius.