Preguntes freqüents

Tribu - comunitat

Un model d’habitatge on “casa meva és tot l’edifici”.
Habitar en un espai col·lectiu, col·laboratiu, no especulatiu, sostenible… On cadascú
compta amb uns espais privats i on pot compartir espais comunitaris i
autogestionats.

Les comunitats de veïns compten amb espais privats i espais de pas (escales,
entrada,…), els veïns i veïnes no els tries i la relació que hi estableixes sol ser
casual.
En un cohabitatge els veïns són triats, les relacions humanes es treballen i els
espais són de tres tipus: espais privats, espais de pas i espais comunitaris (que
cada cooperativa d’habitatge defineix quins són i com s’utilitzen).

Unitat Efectiva de Convivència, totes aquelles persones que conviuen en un dels
habitatges de la cooperativa.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari i parlem-ne.
Ara ens trobem en la fase de materialització del projecte i ens calen sòcies:
– Usuàries, convençudes d’aquest projecte de vida comunitària
– Expectants, properes al projecte i en fase de “festeig” amb La Raval
– Col·laboradores, que acompanyen el projecte aportant idees, aportant valor
social, participant de trobades-festes-assemblea general, aportant capital,…
Una altra forma de participar és fent una aportació econòmica i/o fent d’avalador del
projecte. Escriu-nos i t’ho explicarem.

A nivell tangible necessites:
– Fer te sòcia col·laboradora.
– Disposar d’un temps per participar de les festes, trobades, assemblees…
– Un cop superat el període de festeig i coneixença, si les dues parts ens hem
enamorat, passar a ser sòcia usuària.

A nivell intangible necessites… ganes de participar en un nou model d’accés a 
l’habitatge, en un projecte de vida comunitària sense perdre la teva privacitat, i en un model econòmic basat en l’ajuda mútua que a nosaltres ens agrada anomenar ECOSÍMIA.

Totes hem de ser responsables del projecte comú definint individualment el grau
d’implicació que cadascú pot aportar segons el seu moment vital i familiar.

Si en algun moment vols marxar cal que demanis la baixa de sòcia al Consell Rector
de la cooperativa i es valorarà cada demanda de forma individual. Els nostres
estatuts contemplen aquesta opció i donen resposta, també econòmica.

Volem conèixer els veïns i veïnes, crear-hi vincles que millorin la convivència, l’estabilitat i l’harmonia. Aquests vincles es teixeixen fent ús dels carrers, transitant-los a peu; ocupant les places per passejar, jugar; comprant als comerços i sent usuaris dels serveis públics.
Els infants i joves poden anar a peu o en bicicleta a l’escola així com molts dels adults que treballem a la ciutat. Les grans tendim a deixar de banda el cotxe privat.

Arquitectura

La Raval definim l’habitatge com a bé d’ús i no com a bé de mercat.
La propietat de l’immoble és de la cooperativa La Raval a través d’un dret de
superfícies després d’un concurs públic fet per l’Ajuntament de Manresa per 75 anys
+ una pròrroga de 15 anys + un cànon anual.
Els socis i sòcies de la cooperativa fan ús tant dels espais comuns com de l’espai
privat que li hagi sigut assignat a cada UEC.

Intentant abordar la màxima diversitat possible, no només en edats, sinó també en
contextos sòcio-econòmics, la cooperativa ha optat per qualificar els habitatges en
un 66% d’habitatge de protecció oficial i la resta com a habitatge lliure.

Trobeu més informació sobre HPO a la web de la Generalitat de Catalunya.

 

El projecte arquitectònic té definits 18 habitatges i no, els habitatges no són tots
iguals, sinó de tres tamanys diferents: S – M – L.

Cada UEC en tria un segons les seves necessitats.

Sí, disposen de tot allò necessari per demanar la cèdula d’habitabilitat: cuina de
petites dimensions, bany, habitacions i espai de sala-menjador.

Els espais comuns són aquells que ens ajuden a posar la vida comunitària al centre:
bugaderia, terrassa, pàrquing de 8 places + bicis, trasters, espai de material i eines,
sala polivalent, cuina-menjador, espai per convidats.

Plaça Hospital número 10, Manresa.

La previsió és durant el 2021.

Un cop iniciades les obres comptem uns dos anys.

EcoSimia

– Quota inicial de sòcia usuària 200€
– Aportació de capital social per cada UEC retornable
– Mensualitat: no retornable, per retornar el crèdit + despeses + fons
mancomunat

– Capital inicial de les sòcies usuàries
– Sòcies col·laboradores
– Aportacions a fons perdut
– Subvencions (singulars 194.000€)
– Préstecs participatius
– Préstecs a la inversió per Coop.57 la part d’habitatge lliure i per ICF la part
HPO

Som una cooperativa d’habitatge que ja té solar adjudicat i un grup de persones
promotores en marxa.
A nivell constructiu estem a les portes de demanar el permís d’obres, acompanyats
de La Dinamo i Lacol. Com a grup som 10 UEC, ens en calen 8 més amb ganes de compartir aquest
projecte de vida. 
Econòmicament necessitem trobar una part del 20% del capital inicial que ens
permetrà demanar el finançament amb Coop57 i l’ICF (Institut Català de Finances)
en el que ha de ser un co-finançament: ICF pels habitatges HPO i Coop57 pels
habitatges lliures i els espais comuns.