El centre històric de la ciutat és proper a la majoria d’equipaments culturals, socials, administratius i comercials. Entenem el centre com a espai per circular-hi principalment a peu o en bicicleta.

Volem conèixer els veïns i veïnes, crear-hi vincles que millorin la convivència, l’estabilitat i l’harmonia. Aquests es teixeixen fent ús dels carrers transitant-los i donant-los vida ocupant les places per passejar, jugar; comprant als comerços i sent usuaris dels serveis públics.

La voluntat és potenciar que infants i joves vagin a peu o en bicicleta a l’escola així com molts dels adults que treballem a la ciutat. Les grans tendim a deixar de banda el cotxe privat.

Coherents amb la sostenibilitat i compromesos amb la millora ambiental (la utilització del transport públic i compartir vehicles privats) es fa necessari incorporar dinàmiques de transport conjunt per reduir desplaçaments o optimitzar l’ús de vehicles.